O asociaci

arhs-top

Asociace ředitelů hotelových škol je dobrovolnou organizací, která zprostředkovává komunikaci jak mezi řediteli jednotlivých hotelových škol, tak i komunikaci ředitelů těchto škol s nadřízenými orgány i širokou veřejností.